विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

विद्युत बजारको संकट गहिरिँदै, प्रवर्द्धकको चिन्ता ‘बिजुली बेचेको पैसा आएन भने ?’