विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८७१० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८८३१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१७५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :११२० मे.वा.घन्टा / माग :२३८३६ मे.वा.घन्टा

सुपर न्यादीको ठेक्का सम्झौता, इपिसीमा निर्माण हुने निजी क्षेत्रकै पहिलो आयोजना