विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८७१० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८८३१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१७५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :११२० मे.वा.घन्टा / माग :२३८३६ मे.वा.घन्टा

सुपर न्यादीबाट चार वर्षमा विद्युत उत्पादन, निर्माणको जिम्मा हाई हिमालय–धवलागिरि कन्स्ट्रक्सनलाई