विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८७१० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८८३१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१७५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :११२० मे.वा.घन्टा / माग :२३८३६ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरण सञ्चालकमा राजेन्द्र क्षेत्री, गैरसरकारी कोटामा ‘गैरकानुनी’ नियुक्ति