विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८७१० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८८३१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१७५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :११२० मे.वा.घन्टा / माग :२३८३६ मे.वा.घन्टा

तल्लो खारेखाेलाले पुसदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने, ९५ प्रतिशत निर्माण पूरा