विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

राष्ट्र बैंकले लेख्यो– सरकारले रुग्ण घोषणा गरे जलविद्युतलाई एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा