विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

आयोग अध्यक्ष विरुद्धको मुद्दाको पेशी सर्यो, सिंह कुर्सी जोगाउने दौडधुपमा