विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९७३५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३५४३ मे.वा.घन्टा / भारत : १२४७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३० मे.वा.घन्टा / माग :२४५५५ मे.वा.घन्टा

अर्धजलाशय मध्य-मेवामा ६ बैंकको ७ अर्ब लगानी, ४२ महिनामा विद्युत उत्पादन