विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०४२४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :११९१२ मे.वा.घन्टा / भारत : ५२९० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / माग :२७६२६ मे.वा.घन्टा

सिंगटी–लामाेसाँघु लाइन नबन्दा सिंगटीको २५ मेगावाट विद्युत खेर जाँदै