विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

वडाध्यक्षको अवैध क्रसर उद्योगले ६ मेगावाटको हाइड्रो पावर बन्द हुने अवस्थामा