विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९८५८ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२८१८ मे.वा.घन्टा / भारत : १४१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :२४२४० मे.वा.घन्टा

वडाध्यक्षको अवैध क्रसर उद्योगले ६ मेगावाटको हाइड्रो पावर बन्द हुने अवस्थामा