विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९८५८ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२८१८ मे.वा.घन्टा / भारत : १४१४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१५० मे.वा.घन्टा / माग :२४२४० मे.वा.घन्टा

साढे १४ मेगावाटको माथिल्लो इर्खुवा निर्माण हुने, ३ वर्षमा विद्युत उत्पादन सुरु