विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९३२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२६५३ मे.वा.घन्टा / भारत : २३७९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१०० मे.वा.घन्टा / माग :२६०६४ मे.वा.घन्टा

दर्जन जलविद्युत कम्पनीको सेयर सय रुपैयाँभन्दा कम, लगानी झन् जोखिमपूर्ण बन्दै