विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०७९२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२२२६ मे.वा.घन्टा / भारत : ३५८६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :२५० मे.वा.घन्टा / माग :२६८५४ मे.वा.घन्टा

नबिल बैंकको प्रबन्धकमा सुवेदी, सेवा प्रवेशको छोटो अवधिमै करिअरमा फड्को