विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०९३२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२६५३ मे.वा.घन्टा / भारत : २३७९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :१०० मे.वा.घन्टा / माग :२६०६४ मे.वा.घन्टा

अत्यावश्यकबाहेक प्राधिकरणका सबै सेवा बन्द, वितरण केन्द्र प्रमुखलाई कार्यालय नछाेड्न निर्देशन