विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९२५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२६७९ मे.वा.घन्टा / भारत : ६२७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :२२५६१ मे.वा.घन्टा

‘अब राष्ट्र बैंकले जलविद्युतमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याज लक गर्नुपर्छ’