विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८७१० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :८८३१ मे.वा.घन्टा / भारत : ५१७५ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :११२० मे.वा.घन्टा / माग :२३८३६ मे.वा.घन्टा

कोभिड–१९ ले थलिएको ऊर्जा क्षेत्र उत्थान गर्न विश्व बैंकले १२ अर्ब दिने