विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :९२५५ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२६७९ मे.वा.घन्टा / भारत : ६२७ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :२२५६१ मे.वा.घन्टा

बूढीगंगालाई चालू आवकाेभन्दा कम बजेट, ठेकेदार छनाेट नहुँदा निर्माणमा ढिलाई