विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०८४७ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :११७९२ मे.वा.घन्टा / भारत : ३३७८ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / माग :२६४१७ मे.वा.घन्टा

टेकु सबस्टेसनका २ फिडर बन्द हुँदा आधा दर्जन बढी स्थानको विद्युत सेवा अवरुद्ध