विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१०७९२ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२२२६ मे.वा.घन्टा / भारत : ३५८६ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :२५० मे.वा.घन्टा / माग :२६८५४ मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणको लुट, पिपिए अनुसार विद्युत् नलिएको भन्दै आयोगमा उजुरी हाल्ने तयारी