विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२११५ मे.वा.घन्टा / भारत : ३४०२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६२० मे.वा.घन्टा / माग :२४७३२ मे.वा.घन्टा

भोजपुर-तुम्लिङटार प्रसारण लाइन बन्दै, धरान-धनकुटाकाे लाेड घट्ने