विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८५९४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२११५ मे.वा.घन्टा / भारत : ३४०२ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :६२० मे.वा.घन्टा / माग :२४७३२ मे.वा.घन्टा

प्रदेश-२ का ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच, ३ महिनामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य