विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

९८ हजार स्मार्ट मिटर जडान हुँदै, दोस्रो चरणमा ९ वितरण केन्द्रका ग्राहकको पालो