विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

दुर्गम गाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्न आवेदन माग