विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

प्राधिकरणको वार्षिक कमाइ ७५ अर्ब, कोभिड महामारीमा पनि कसरी बढ्यो आम्दानी ?