विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :८९८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३४९१ मे.वा.घन्टा / भारत : १४५४ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५ मे.वा.घन्टा / माग :२३९३० मे.वा.घन्टा

‘माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ मा सर्वसाधारणको लगानी भविष्यका लागि आकर्षक पेन्सन हुनेछ’