विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :४०६१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२७०७ मे.वा.घन्टा / भारत : ० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१६७६८ मे.वा.घन्टा

‘जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई कुलमानले कहिल्यै सम्मान गरेनन्’