विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१२१०४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३१४० मे.वा.घन्टा / भारत : २२८० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३७ मे.वा.घन्टा / माग :२७५६१ मे.वा.घन्टा

चैनपुर-तुम्लिङटार-खाँदबारी लाइन मर्मत गर्न ४ दिन विद्युत आपूर्ति बन्द हुने