विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१२१०४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३१४० मे.वा.घन्टा / भारत : २२८० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३७ मे.वा.घन्टा / माग :२७५६१ मे.वा.घन्टा

पोल स्थानान्तरण गर्न झोराहाट फिडरको सेवा अवरुद्ध, उदिपुर सबस्टेसनका ४ फिडर मर्मत गरिँदै