विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :४०६१ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१२७०७ मे.वा.घन्टा / भारत : ० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :० मे.वा.घन्टा / माग :१६७६८ मे.वा.घन्टा

झण्डै सात खर्ब लागतका परियोजनाको ‘मास्टर डिजाइन’ गर्दै सरकारी कम्पनी