विद्युत आपूर्त : प्राधिकरण :१२१०४ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :१३१४० मे.वा.घन्टा / भारत : २२८० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :३७ मे.वा.घन्टा / माग :२७५६१ मे.वा.घन्टा

‘विद्युत् बजार विस्तार गर्न सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रसमेत दुर्घटनामा पर्न सक्छ’